درباره ما

درباره شرکت ما

_

تاسیس موسسه غیر تجاری قرآنی فوز الکبیر مقدم درتاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۳۱۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع موسسه:موضوع فعالیت :موسسه متناسب با سطح و حوزه عملیات تعیین شده از سوی سازمان تبلیغات اسلامی – مندرج در پروانه فعالیت موسسه می تواند تمام یا برخی از برنامه های ذیل الذکر باشد:-برگزاری دوره های آموزشی در حوزه تعلیم معارف قرآنی، همچنین دوره های تربیت مربی، مدیر و نیروی انسانی متخصص در کلیه رشته های قرآنی خاصه برای نو باوگان و جوانان.-برگزاری محافل،جشنواره ها، همایش ها و مسابقات فرهنگی و آموزشی در حوزه علوم و معارف قرانی.-انجام تحقیقات و پژوهش های قرآنی.-تدوین، تالیف و ترجمه مقالات، متون و کتابهای قرآنی به زبانهای خارجی و بالعکس.-تاسیس و اداره مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات علمی به محققین، اساتید، طلاب، دانشجویان، دانش آموزان و سایر علاقمندان در حوزه علوم و معارف اسلامی.-طراحی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی در موضوعات مرتبط با موسسه و ارائه خدمات مشورتی در قلمرو اهداف موسسه.-تاسیس کتابخانه های تخصصی مکتوب و الکترونیکی قرانی و ارائه خدمات به پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان قران کریم. برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و قرانی از طریق مبادله خدمات و کالاها علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم و معارف قرآنی اعم از کتب، نشریات، نرم افزار ها.-تولید و عرضه محصولات یارانه ای، دیداری، شنیداری و گفتاری در زمینه های متناسب با فعالیت ها و اهداف موسسه. طراحی، تولید و عرضه مواد و منابع علمی،آموزشی، فرهنگی و هنر اسلامی و قرآنی.-تشکیل و برگزاری جلسات گفتگو،مشاوره، کنفرانس ها، نمایشگاهها و سمینارها در موضوعات مختلف مرتبط با اهداف موسسه و نیز برگزاری و تدارک همایش های علمی فرهنگی قرانی برای دستگاههای دولتی و یا سازمانهای خصوصی.-تلاش به منظور تامین بودجه موسسه از طریق درآمدهای ناشی از فعالیت های موسسه و مشارکت و یا سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات و نیز از طریق جلب کمک ها و هدایای دولتی و مردمی،دریافت وام یا موقوفه ها.-ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های قرآنی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)و بر طبق مجوز شماره۲۳۴۷/۳۶۱۹۴مورخ۳۰/۰۸/۹۴اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان مدت موسسه:نامحدود مرکز اصلی موسسه:زرند کوهبنان بلوار برهان الدین خیابان حائری زیرزمین مجتمع فرهنگی تبلیغی جنب مسجدالغدیر کدپستی۷۷۸۱۷۳۷۷۵۹ سرمایه موسسه:مبلغ ۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه:خانم / آقای معصومه عسکری بشکانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ….ساکن کوهبنان بلوار برهان الدین خیابان حائری ۲. خانم / آقای عفت مقدم به سمت مدیرعامل به شماره ملی ….ساکن کوهبنان بلوار برهان الدین خیابان حائری.۳. خانم / آقای عفت مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ….ساکن کوهبنان بلوار برهان الدین خیابان حائری

دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه

ش۹۵۰۲۳۰۳۵۴۶۲۴۷۳۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان